Disclaimer
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website is het mogelijk dat de informatie die wordt gegeven onvolledig c.q. onjuist is. Fouten en onvolkomenheden in de gegevensverwerking kunnen niet altijd voorkomen worden. Neem bij twijfel over de juistheid van gegevens a.u.b contact op met de school!

De informatie op de website wordt wekelijks aangevuld, eventuele wijzigingen worden gemeld op de homepage en, indien mogelijk, op de plaats waar die wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Het Hofstede College behoudt zich het recht voor om tekst en vorm van door derden aangeboden informatie te wijzigen.

Het Hofstede College stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Het Hofstede College stelt zich ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Het Hofstede Collegedraagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen.

Van activiteiten met leerlingen worden regelmatig foto's gemaakt, ook door leerlingen zelf. De leukste foto's komen op de website te staan. Ouders die er bezwaar tegen hebben dat hun zoon of dochter door middel van foto's duidelijk herkenbaar op de website te zien is kunnen dit aangeven op school.

Cookie-wetgeving
Cookies zijn kleine bestanden die internetinstellingen opslaan op uw computer.
Er zijn 2 soorten cookies:
 • cookies die uw voorkeuren en uw ingevulde persoonlijke gegevens opslaan. Dat is handig als ‘geheugen’ wanneer u die website in de toekomst weer bezoekt.
 • cookies die gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen en het volgen van surf- en zoekgedrag. Die informatie kan door websitebeheerders worden uitgelezen en gebruikt voor het opstellen van bezoekersprofielen het volgen van surf- en zoekgedrag. Deze persoonlijke gegevens kunnen, al dan niet tegen betaling, gedeeld worden met commerciële partijen en advertentienetwerken.
   
  De Telecomwet (ook wel cookiewet genoemd) die sinds 5 juni 2012 van kracht is beschermt de privacy van sitebezoekers. Een website moet vooraf toestemming vragen voor het opslaan van cookies. Cookies die nodig zijn voor het technisch functioneren van een site vallen daar echter buiten.
   
  De website van het Hofstede College laat geen cookies achter op de computer van gewone bezoekers. Alleen als een gebruiker inlogt wordt een cookie met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker aangemaakt, dit cookie wordt ook weer verwijderd als de website wordt gesloten. Dit inloggen is alleen mogelijk door de beheerders van de website.

  Colofon:
  • Inhoud en onderhoud:
  • Technische realisatie en vormgeving: het Content Management Systeem van AB-ZHW.

  Bijgewerkt 21 september 2015