Ouders
Ouders hebben een gedeelte van hun verantwoording voor het welzijn van hun kinderen overgedragen aan de school. Zij verwachten een verantwoorde aanpak in onderwijskundig en pedagogisch opzicht, het geheel ingebed in een prettig en leerzaam klimaat. Zij blijven echter de eindverantwoording dragen. Vandaar dat de school vanuit haar eigen deskundigheid toch niet buiten de ouders om mag, kan en wil functioneren. 

De school vindt het van groot belang dat de ouders betrokken worden bij het onderwijsgebeuren. Op informatieavonden wordt in het algemeen informatie verstrekt. De rapportavonden en huisbezoeken geven mogelijkheden tot het bespreken van allerlei zaken op individuele basis. 

Veel waarde wordt gehecht aan de ontwikkeling van een zo open mogelijke communicatie tussen ouders en leerkrachten. Binnen deze visie staat het ouders en leerkrachten vrij direct met elkaar in contact te komen, indien de noodzaak zich daartoe voordoet. 

Meer informatie over de samenwerking met ouders vindt u in de onderwerpenbalk links.

Bijgewerkt 16 augustus 2010