Nieuws
Kerst actie
Ook dit jaar willen de leden van de leerling raad met Kerstmis weer een goed doel steunen.
Deze keer hebben wij er voor gekozen om de Voedselbank Den Haag te steunen bij het maken van kerstpakketten voor mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn. De vertegenwoordigers van de leerling raad hebben per klas flyers uitgedeeld waar diverse artikelen op staan die de voedselbank hard nodig heeft. Dit is er opgehaald:
Hofstede College
Er is het afgelopen jaar veel veranderd aan de inrichting van ons gebouw en aan de opbouw van het onderwijsprogramma. De praktijklokalen van de Hofstede zijn nu volledig berekend op de uitstroom-mogelijkheden; de arbeidsmarkt en het MBO. Naast de praktijk wordt ook al jaren veel aandacht besteed aan theorie, het PrO+. Daarnaast kunnen de leerlingen ook het MBO-Entree diploma op de Hofstede behalen.

Veel veranderingen en daarmee nog meer mogelijkheden voor onze leerlingen! Maar er verandert nog meer. De huisstijl, de website en de naam van de school worden veranderd. Met ingang van vandaag zal de nieuwe naam steeds meer gebruikt gaan worden, maar met ingang van 1 januari 2018 heten wij officieel:Verbouwing techniek lokaal
Onderwijs verandert mee met veranderingen in de maatschappij. Dat geldt ook voor het onderwijs op onze school. Twee jaar geleden is het lokaal en het lesaanbod voor het vak Verkoop/retail & administratie ingrijpend veranderd, en vorig schooljaar is bij het vak Zorg en welzijn het lokaal en de manier van werken flink aangepast.

Dit jaar is het vak Techniek aan de beurt. We hebben twee technieklokalen, één lokaal voor technieklessen aan de eerste en tweede klassen, en één lokaal voor technieklessen aan de derde, vierde en vijfde klassen. Dit laatste lokaal wordt deze week verbouwd.

In de vakantie zijn al voorbereidingen getroffen:
 

Er is een podium gebouwd. Op dat podium komen werkplekken voor installatietechniek. Er kan bijvoorbeeld een toilet, een wasbak of zelfs een keukenblokje op worden gezet. Onder het podium wordt dan de riolering aangelegd. Om het podium komt een railing, daaraan worden grote borden gehangen, waarop electro en behangen kan worden geoefend.
Deze week wordt er nog een hefbrug geplaatst, met daarop een halve auto. Daarna wordt de hoek met de machines afgemaakt.

Magister
Magister is al jaren ons computerprogramma voor leerlingadministratie en de aanwezigheid van leerlingen.
Magister kan veel meer dan alleen leerlingadministratie en aanwezigheid. Het kan via een app op de smartphone of tablet ouders en leerlingen het lesrooster en roosterwijzigingen laten zien, het kan cijfers bijhouden en laten zien, het heeft een huiswerkagenda.

We zijn druk bezig deze mogelijkheden uit te proberen. Bij dit uitproberen lopen we tegen problemen en vreemde resultaten op. Omdat we nog aan het experimenteren zijn hoeven ouders en leerlingen zich van rare cijfers (bijvoorbeeld een nul) niets aan te trekken.

Certificaat 'Veilige school'
Onze school heeft het Certificaat Veilige School uitgereikt gekregen. Om dit certificaat te krijgen moet een school zich actief inspannen om de school veiliger te maken voor leerlingen, docenten en medewerkers. Denk hierbij aan de schoolregels, veel aandacht voor de omgang met elkaar en de sfeer, contact met leerplicht en de politie. Ook fysieke veiligheid is van belang: voorbeelden zijn het hek om het schoolplein en camerabewaking. We voldoen als school aan de eisen die gesteld worden en hebben een plan van aanpak gemaakt om te zorgen dat dit zo blijft. En we zijn er trots op dat we ons 'Veilige school' mogen noemen..

De gemeente stelde de veiligheidseisen en het daaraan gekoppelde certificaat in om scholen te stimuleren zich extra in te spannen om de veiligheid op- en rond school te bevorderen. Continue aandacht voor veiligheid op- en rond school is van groot belang. Een stabiele en veilige schoolomgeving zijn een voorwaarde om goed te presteren.


Archief